ประกาศรับสมัครงานราชการ

ลงประกาศรับสมัครงานราชการ

17 ต.ค. 2558 สำนักศิลปากรร้อยเอ็ดรับสมัครช่าง ปูน ไม้ เชื่อม งานราชการ

21 เม.ย. 2557 ประกาศหางานนักโภชนาการ งานราชการ

20 มี.ค. 2557 อบต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามเปิดสอบอบตปี2557 งานราชการ

5 ส.ค. 2556 แผนที่อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา งานราชการ

20 ก.พ. 2556 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย รับสมัครพนักงานราชการ อำเภอวาปีปทุม งานราชการ

3 ก.พ. 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ งานราชการ

3 ม.ค. 2556 อบต.มหาสารคาม อบต.หนองเรือเปิดสอบราชการ 2556 งานราชการ

31 ต.ค. 2555 ด่วนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ) หญิง ภูมิลำเนาอำเภอวาปีปทุม งานราชการ

17 มิ.ย. 2555 สมัครงานฝ่ายบุคคล/ธุรการ งานราชการ

30 ต.ค. 2554 กรุงไทยแอกซ่า รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง งานราชการ

24 ต.ค. 2554 โค้งสุดท้ายสมัครสอบธกส.รับครั้งใหญ่3,000 ตำแหน่ง ถึง30 ต.ค.54 เท่านั้น งานราชการ

19 ต.ค. 2554 File แนบเตรียมสอบธกส.ทั่วประเทศ งานราชการ

14 ต.ค. 2554 File แนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม งานราชการ

14 ต.ค. 2554 ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี งานราชการ

10 ต.ค. 2554 ธกส.ขยายเวลารับสมัครเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น5 - 30 ต.ค.54ไม่จำกัดจำนวน งานราชการ

9 ต.ค. 2554 ด่วนน อัพเดทวิธีการสมัครสอบธ.ก.ส.ล่าสุด 3000 ตำแหน่ง ที่นี่เลย งานราชการ

5 ต.ค. 2554 File แนบด่วนธ.ก.ส.รับสมัครงานครั้งใหญ่ 3000 ตำแหน่งสมัครออนไลน์5-12ต.ค.54 งานราชการ

18 ส.ค. 2554 รับสอนพิเศษ วิชาฟิสิกส์ และเคมี ระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย งานราชการ

2 ส.ค. 2554 File แนบสำนักงานศาลปกครอง งานราชการ

2 ส.ค. 2554 การประปาส่วนภูมิภาค งานราชการ

2 พ.ค 2554 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2554 งานราชการ

2 พ.ค 2554 File แนบตำบลแคนดง รับสมัครพนักงานเทศบาล - 13 พฤษภาคมนี้ งานราชการ

5 เม.ย. 2554 File แนบรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554 งานราชการ

21 มี.ค. 2554 File แนบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ งานราชการ

21 มี.ค. 2554 File แนบคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ รับบสมัครพนักงาน งานราชการ

20 ก.พ. 2554 File แนบกรมทางหลวง เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ งานราชการ

2 ก.พ. 2554 File แนบโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครสอบบุคคบทั่วไป เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน งานราชการ

24 ม.ค. 2554 File แนบรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร งานราชการ

15 ธ.ค. 2553 File แนบรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ งานราชการ

20 พ.ย. 2553 แผนที่รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานราชการ

18 พ.ย. 2553 แผนที่File แนบมหาวิทยาลัยลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 14 อัตรา งานราชการ

16 พ.ย. 2553 แผนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา งานราชการ

16 พ.ย. 2553 File แนบคณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน งานราชการ